Tradičné akcie PD Vajnory

10.02.2019

Je dobré poznať prácu toho druhého, ak žijeme vedľa seba, tak sme sa rozhodli napísať pre vás viac, než len o jednej akcii, ktorá sa už tradične koná cez vianočné sviatky. Svätoštefanské žehnanie vína sa konalo vo vínnej pivnici vajnorského poľnohospodárskeho družstva už po 23. krát. Keďže náš vajnorský pán farár je v tomto čase vždy pracovne odcestovaný vo Vatikáne, vždy nám dohodne iného kňaza, ktorý nám požehná nie len naše vína, ale aj priestory a zariadenia našej vínnej pivnice. Koncom roka 2018 prišiel ku nám sekretár arcibiskupa d.p. Július Pomšár. Po úvodných vianočných koledách v podaní rodiny Hraškovej a privítaní hostí Miroslavom Dziakom sa ujal božieho slova Július Pomšár. Po prečítaní božieho slova a spoločnej modlitbe pokropil svätenou vodou účastníkov a následne aj sudy so zrejúcim vínnym mokom, ale aj celé priestory a technológie. Po návrate zo zákutí vínnej pivnice sme si všetci spoločne pripili mladým vínom. Ochutnalo sa päť vzoriek nášho vína. V družných debatách postávali hlúčiky ľudí a medzi nimi, ako sme sa dozvedeli sme mali aj hostí z Portugalska a Japonska. Veľmi si pochvaľovali naše vína, čo nás môže len tešiť. Veríme, že aj vďaka požehnaniu sa nám budú dobre predávať.

Už po tretí krát sa konal 1. januára „Novoročný koncert Pod pyramídou“ v Slovenskom rozhlase. Koncert orchestra Bratislava Hot Serenaders sa vždy nesie v určitom zameraní a vždy je vysielaný naživo. Tento rok to boli operety Gejzu Dusíka. A čo s tým má spoločné naše poľnohospodárske družstvo? S organizátorom CK Hell sme dohodnutí na spolupráci pri novoročnom prípitku. Takže po skončení koncertu vždy na divákov čaká vo foyer novoročný prípitok sa našim vínkom. Tento rok sa však koncert posunul o niečo ďalej a mal niekoľko repríz. Pre nás je dôležitá repríza 10. januára v Dome umenia v Žiline, keďže to bolo ešte v blízkosti prelomu rokov, tak aj po tomto koncerte čakal na divákov náš prípitok. Boli sme milo prekvapení pozitívnymi ohlasmi.

Do tretice prinášame informáciu o štvrtej účasti nášho družstva a nášho vína na akcii organizovanej Hotelom Agatka v Čiernej vode. Ide o „Svadobnú výstavu“, kde sa prezentujú rôzne subjekty, ktoré čo majú priniesť do svadobného dňa. Opäť prichádza na scénu naše víno, nakoľko okrem sudového, ktoré sa hojne zvykne popíjať na svadbách, ponúkame aj možnosť urobiť svadobné etikety na vybrané vína, ktoré sa zvyknú dávať ako výslužka. Aj takéto možnosti prináša naše družstvo. A nejde len o svadobné etikety, ale aj o firemné. Stačí sa dohodnúť a pekný, chutný a kvalitný firemný darček je na svete.

Igor Hraško

projektový manažér

PD Vajnory


Ďalšie články

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.